work

Integratoru atbalsta procesa projekts

Integratoru atbalsta procesa sakārtošanas projekts

Projekta risinātā problēma:

Pie klienta faktiski tika lietotas vairākas dažādas pieteikumu sistēmas, no kurām nevienā faktiski netika veikta pieteikumu izskatīšanas laika analīze pret pieejamajiem cilvēkresursiem, pieteikumu prioritizēšana un kategorizēšana un eskalēšana prioritāšu izmaiņu vai termiņu kavēšanas gadījumos. Paraleli eksistēja dažādas pieteikumu formas specifisku jautājumu risināšanai, par kurām daudzi Integratori nebija informēti un kuras tika izmantotas selektīvi (reizēm pieprasot formas aizpildi un reizēm nē). Papildus daudzi pieteikumi pēc darbinieku ieskata (neesot procesam) tika virzīti vai nu caur pieteikumu sistēmām vai caur lietvedības sistēmu vai caur abām. Netika faktiski veikta nekāda virzības uzraudzība un kontrole.

Projekta pieeja:

Analytica ieviesa standartizētu atbalsta procesu, papildinot to ar integratoru atbalsta funkcionalitāti (3.pušu pieeja savu pieteikumu virzīšanai), izveidoja eskalācijas un apziņošanas mehānismu par pieteikumiem, kas ilgstoši kavējas noteiktos statusos NVD IKT vadībai. Papildus tika nodrošināta saskarne tiešam darbam ar atbalsta procesu no integratoru puses un izveidotas e-pastu integrācijas.

Projekta rezultāts:

Projekta rezultātā sākotnēji projektu attīstības nodaļas ietvaros tika nodrošināts izsekojams un kontrolējams integratoru atbalsta process, kas ietvēra arī incidentu nodošanu risināšanai trešajai pusei un to izpildes laika uzraudzību dažādos etapos. Tā rezultātā tika nodrošināta ne tikai pieteikumu izsekojamība, bet arī eskalācijas process pieteikumiem, ko Klients vai 3.puses atbalsts neizskatīja pietiekami ātri, visas informācijas glabāšana vienuviet par izskatāmo pieteikumu, integrācija ar e-pasta sistēmu gadījumos kad par vienu pieteikumu notika ilgstoša sarakste un procesa daļēja automatizācija. Pārskati nodrošināja iespēju Klienta vadībai sekot pieteikumu izpildes progresam un to SLA.