work

IT and project management during crisis

IT and PM (project management) reorganization during crisis.

Year 2018

Problem solved by the project:

When new e-health services were launched as mandatory, apart from different capacity and functional issues multiple availability failures turned into crisis as nationwide system became unavailable multiple times a day on regular basis.

Project approach:

Analytica nodrošināja Klienta IT nodaļas un PAN (projektu attīstības nodaļas) darba pilnu reorganizāciju ar mērķii atrisināt krīzes situāciju, realizējot “kara istabas - war room” darba metodes, izmantojot Agile principus. Tika izvirzītas trīs prioritātes krīzes risināšanā: 1. Sistēmas darbības stabilitātes nodrošināšana; 2. Sistēmas monitoringa kapacitātes uzlabošana; 3. Sistēmas veiktspējas uzlabošana; 4. Integratoru atbalsta uzlabošana Analytica nodrošināja pilnu procesa vadību, tehnisko atbalstu un kompetences uz vietas, darbu koordināciju un ikdienas un iknedēļas sprintu un prioritāšu plānošanu.

Project result:

Projekta rezultātā E-veselības sistēmas dīkstāves samazinājās no vairākām reizēm dienā līdz salīdzinoši nebūtiskam traucējumu apjomam (pilns pārtraukums ne biežāk kā reizi mēnesī). Kopumā tika noslēgti vairāk kā 100 darbu uzdevumi sistēmas stabilizācijā 3 mēnešu laikā (uzdevumi, kas neprasīja programmatūras izstrādes izmaiņu veikšanu). Darba uzdevumu realizāciju veica gan Klienta speciālisti Analytica uzraudzībā, gan arī Analytica un citi piesaistītie speciālisti/uzturētāji.