work

Tīkla reorganizācijas projekts

Network analysis, planning and reorganisation.

Projekta risinātā problēma:

Esošā konfigurācija norādīja uz aizdomām par sistēmā dziļi paslēptām problēmām, kas traucē kopējai veiktspējai kā arī uz aizdomīgu tīkla datu plūsmu. Pastāvēja pamatotas aizdomas, ka šīs problēmas saistītas ar specifisku virtualizācijas, aparatūras platformas un tīkla konfigurācijas kombināciju.

Projekta pieeja:

Sadarbībā ar infrastruktūras uzturētājiem (Santa Monica Networks, Tieto Latvija, Datakom), tika organizēta tīkla reorganizācijas plāna izstrāde un praktiska ieviešana veicot visas Klienta virtualizācijas un tīkla apakšistēmas rekonfigurāciju, lai samazinātu novecojušās infrastruktūras atstāto iespaidu

Projekta rezultāts:

Būtiski uzlabota e-veselības sistēmas veiktspēja. Panākta situācija, kad ir iespējams pievienot papildus resursus sistēmai, neveicot tās pilnu rekonfigurāciju un brīvi operēt ar sistēmas pieejamajām tehniskajām kapacitātēm.