work

e-Veselība NOC

(network operations center)

2018.gads

Projekta risinātā problēma:

Pie pasūtītāja vienlaicīgi tika izmantotas vairākas tehniskā monitoringa sistēmas, bet faktiski organizācijas vadība nesaņēma informāciju ne par darbības traucējumiem, ne par darbības pārtraukumiem, ne arī tika pro-aktīvi identificētas situācijas, kur iespējamos traucējumus vēl varētu novērst. Faktiski iztrūka gan spēja/prasmes lietot esošos dažādos monitoringa risinājumus, gan daļa no tiem sniedza pārlieku tehnisku vai vispārīgu informāciju, ar kuru nepietika sistēmas darbības novērtēšanai no lietotāja viedokļa.

Projekta pieeja:

Analytica nodrošināja monitoringa mehānisma izveidi E-veseliba komponentām, kas ļāva operativi identificet darbības problēmas, redzēt veiktspējas rādītājus no lietotāju (gan E-veselība portāla, gan integratoru sistēmu) viedokļa un uzsākt preventīvi novērst problēmas pirms tiek saņemti ziņojumi no gala lietotājiem par sistēmas darbības traucējumiem; (2018.gada februāris). Papildus tika izveidots apziņošanas kanāls, caur kuru gan nozares vadība (ministrijas pārstāvji), gan Klienta vadība tika operatīvi informēta par jebkuru darbības pārtraukumu vai degradāciju.

Projekta rezultāts:

Projekta rezultātā tika nodrošināts, ka par veiktspējas problēmām un pārtraukumiem tika operatīvi informētas visas ieinteresētās puses, problēmas tika risinātas ātri un eskalēta to risināšana, kā arī problēmas netika noklusētas. Analytica ieviesa praksi, kuras ietvaros tika sagatavoti pārskati par jebkuru pieejamības degradāciju vai pārtraukumu un identificēti nepieciešamie uzlabojumi, lai konkrētā problēma vairs neatkārtotos. Tā rezultātā tika sagatavoti vairāki priekšlikumi E-veselība arhitektūras izmaiņām un pieteikumi potenicālajiem uzturētājiem līdz ko tādi parādītos par “neredzamas” funkcionalitātes uzlabošanu.