work

Veiktspējas analīze

Veiktspējas detalizētas analīzes projekts

Projekta risinātā problēma:

Noteiktas veiktspējas problēmas sistēmā nebija iespējams identificēt ar iebūvētajiem līdzekļiem. Bieži vien sistēmas veiktspējas problēmu novēršanai tika vienkārši veikta sistēmas pārstartēšana (kas padarīja sistēmu nepieejamu vismaz uz 5-10 minūtēm). Papildus tika arvien biežāk novērota situācija, kad pie noteiktas slodzes (kas jau bija uzskatāma par tipisku sistēmas noslodzi) sistēma vienkārši pārstāja strādāt un bija nepieiciešams meklēt pastāvīgu un nevis pagaidu risinājumu.

Projekta pieeja:

Analytica nodrošināja vairāku dažādu veiktspējas analīzes apakšsistēmu kā aģentu ieviešanu un integrāciju, datu apkopošanu un analīzi. Ieviesto aģentu tehniskās iespējas ļāva atsekot veiktspējas problēmas lietotāju saskarnē līdz konkrētai transakcijai, precīzi identificējot arī prorgrammatūras koda un konfigurācijas komponentes, kas traucēja lietotājiem kvalitatīvi izmantot sistēmu.

Projekta rezultāts:

Projekta rezultātā tika identificētas vairākas specifiskas veiktspējas problēmas esošās sistēmas komponentēs (piemēram: izmantotais service bus), kuras tika risinātas ar konkrētu darba uzdevumu palīdzību atbilstošajiem ekspertiem. Tā rezultātā būtiski uzlabojās vispārējā sistēmas caurlaidspēja (2018.gada beigās sistēma spēja apkalpot gandrīz par 50% vairāk pieprasījumu kā 2018.gada martā, kad bieži tika novērotas veiktspējas vai nepieejamības problēmas jau pie salīdzinoši maza pieprasījumu skaita). Šeit veiktie darbi arī palīdzēja identificēt un novērst auditācijas pierakstu veikšanas nepilnības, t.sk.pilnīgu auditācijas pierakstu neesamību noteiktu laiku.