work

ITPPS/IDPS/KVS

Integrēta pārvaldības sistēma

2016-2019.gads

Projekta risinātā problēma:

Pie klienta - nozares IT pakalpojumu sniegšanas centra bija ieviesti kvalitātes vadības procesi, bet bija novērojamas problēmas sadarbībā ar Pasūtītājiem integrējot gan pasūtītāja drošības pārvaldības, gan IT pakalpojumu pārvaldības procesus. Bieži IT atbalsta dienests darbojās prinicpā pilnīgi pastāvīgi, ar savām prioritātēm un netika pildīta organizācijas stratēģija.

Projekta pieeja:

Pie klienta tika ieviestas gan atbilstoši ar jau esošo kvalitātes vadības sistēmu (KVS uz ISO 9001 balstīta) sadarboties spējīgas informācijas drošības pārvaldības sistēmas (IDPS balstīts uz ISO 27001) un IT pakalpojumu pārvaldības sistēmas (ITPPS balstīta uz ISO 20000-1 un ITIL principiem).

Projekta rezultāts:

Vairāku gadu laikā pakāpeniski veicot gan procesu uzlabošanu un auditēšanu, gan arī atbilstošas atbalsta dienesta sistēmas ieviešanu klients ir kļuvis par atzītāko IT pakalpojumu pārvaldības procesu sniedzēju valstī, nodrošinot vairāk kā 2000 lietotājus ar sistemātiski sniegtiem IKT pakalpojumiem, pakalpojumu metriku nodrošināšanu un atbilstošu SLA ievērošanu.